کلیدواژه‌ها = کلیه
تعداد مقالات: 7
3. مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2275-2280

مجید مروتی‌شریف‌آباد، الهام صالحی .


4. ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی

دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، بهار 1395، صفحه 1805-1812

احمد اصغری، نگین جمشیدی، مهرداد نشاط، پژمان مرتضوی .


5. مطالعه تجربی اثرات حفاظتی کروسین (Crocin) بر نفروپاتی ناشی از انسداد کامل یک‌طرفی حالب در موش صحرایی

دوره 12، شماره 4(پیاپی 51)، زمستان 1394، صفحه 1769-1782

رامین کفاشی‌الهی، داریوش مهاجری .


6. تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 385-394

ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی


7. مطالعه هیستوپاتولوژیک اثرات جانبی دوزهای بالای داروی دگزامتازون بر کلیه سگ

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384، صفحه 131-142

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ علی سمواتیان