کلیدواژه‌ها = بز
تعداد مقالات: 6
1. آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2325-2333

رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .


2. تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی

دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، تابستان 1395، صفحه 1909-1916

مهدی خداویسی، صادق رهبری، پرویز شایان، ناصر حقوقی‌راد .


3. اولین گزارش از بررسی شیوع سنگ کیسه صفرادر بزهای کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 429-432

زهره خاکی؛ ایرج سهرابی حقدوست


4. بررسی ضایعات پاتولوژیک منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند و بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 283-296

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی


5. بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 317-322

علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی


6. مطالعه تغییرات مورفولوژیک غده فوق کلیه جنین بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 323-334

داریوش مهاجری؛ ایرج پوستی