کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان-ایران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN) به روش ایمونوهیستوشیمی در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384، صفحه 157-164

عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ مهدی سلطانی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عیسی شریف پور