کلیدواژه‌ها = تومور سلولهای سرتولی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 57-60

حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی