کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیرهای پلیمراز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت استاندارد برای تشخیص سالمونلا در شیر خام

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1509-1516

مجتبی بنیادیان؛ تقی زهرایی صالحی؛ امیر مهربانی