کلیدواژه‌ها = حمام بافتی و موش صحرایی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ضد انقباضی عصاره گیاه افدرا ماژور برگیرنده های آدرنرژیک و کانال کلسیمی تهی روده موش صحرایی

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1649-1656

فاطمه مهرزادگیل ملک؛ نگار پناهی؛ گودرز صادقی هشجین


2. اثر ضدانقباضی عصاره گیاه افدرا ماژور برگیرندههای آدرنرژیک و کانال کلسیمی رحم موش صحرایی

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1569-1575

کتایون یکتاپرست موافق؛ نگار پناهی؛ گودرز صادقی هشجین