کلیدواژه‌ها = متوترکسات
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1637-1648

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی