کلیدواژه‌ها = روده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تجربی اثرات محافظتی هسپرتین بر آسیب ایسکمی ـ بازخون‌رسانی (I/R) روده در موش صحرایی

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2673-2684

شاهین گل‌کار، داریوش مهاجری، رامین کفاشی‌الهی .


2. مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1637-1648

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی