کلیدواژه‌ها = سیتوتوکسیسیته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیتوتوکسیسیتی آلفاتوکوفرول بر رده سلولی سرطان غدد پستانی سگ (CF41.Mg) ـ مطالعه invitro

دوره 12، شماره 3(پیاپی 50)، پاییز 1394، صفحه 1683-1690

ریحانه سفیدابی، پژمان مرتضوی .