کلیدواژه‌ها = اسب
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس

دوره 16، شماره2 (پیاپی 65)، تابستان 1398، صفحه 2835-2840

مرتضی لامعی، علی حسن پور .


3. ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2199-2206

روناک فدایی‌فر، احمد اصغری، سیدسعید عظمایی، مهدی سخا .


4. ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب

دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2091-2096

مریم پویان، سیدسعید عظمایی، مهدی سخا، احمد اصغری .