کلیدواژه‌ها = پروژسترون
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول‌های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2507-2514

پویا دینی، مهران فرهودی‌مقدم*، محمد هاشم‌فاضلی، قاسم اکبری .