کلیدواژه‌ها = هیستومورفومتری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بافت‌شناسی و هیستومورفومتری برخی اندام‌های لنفاوی کبک چوکار 20 روزه

دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2571-2576

سمیه حامدی، امیرسالار زندی .