جداسازی مولکولی سالمونلا از مدفوع گربه‌های ولگرد شهر تهران با استفاده از روش زنجیره‌ای پلی مراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

این بررسی به منظور اطلاع از میزان آلودگی مدفوعگربه­های ولگرد سطح شهر تهران به سالمونلا طراحی و انجام گردید. جهت نیل به این هدف از 100 قلاده گربه ولگرد که توسط افراد حامی حیوانات از مناطق مختلف شهر تهران به کلینیک­های دامپزشکی منتخب ارجاع داده شده بودند، نمونه­برداری از مدفوع صورت پذیرفت. از سه روش کشت معمول، آزمون­های سروتایپینگ و روش­های مولکولی واکنش­های زنجیره­ای پلیمراز تک گانه و چندگانه جهت تشخیص جنس و تعیین سرووار بهره گرفته شد. نمونه­ها پس از قرار گرفتن در انکوباتور ˚C37 به مدت 24 ساعت به محیط­های کشت انتخا­بی ­نظیر رامباخ و در صورت ظهور کلنی مشکوک، در محیط­های افتراقی نظیرTSIکشت و پس از 24 ساعت  دیگر نتایج بررسی گردید. در روش کشت، از یک قلاده بچه گربه ماده حدودا 2 ماهه نژاد مخلوط مبتلا به اسهال خونی و دهیدراسیون شدید باکتری سالمونلا جداسازی گردید. نمونه­ی مدفوع این بیمار و تمامی موارد مشکوک حاصل از کشت را با استفاده ازروش­های مولکولی (M-PCR  و PCR)مورد ارزیابی قرار داده، که در نتیجه این اقدام یک مورد دیگر باکتری سالمونلا مربوط به یک قلاده گربه ماده یک ساله بدون علائم بالینی شناسایی گردید. با توجه به نتایج آزمایشات سروتایپینگ، هر دو جدایه در گروه سرمی D1 قرارگرفته­اند. نظر به اینکه سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهمترین علل مسمومیت غذایی در انسان می باشد و منابع دامپزشکی آن شامل گله­های طیور و محصولات کشتارگاهی می باشد، به نظر می­رسد جداسازی دو مورد سالمونلا به علت دسترسی گربه‌های ولگرد با چنین منابعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular isolation of Salmonella from faeces of the street cat by PCR method

نویسنده [English]

  • Sadeghi Vafa, F. , Mashhady Rafie, S. , Jamshidian, M. .
چکیده [English]

This study was performed for detecting enteric Salmonella in stray cats in Tehran. Stool samples obtained from 100 stray cats were referred to small animal clinics by SPCA members from different part of Tehran. Routine culture, serotyping test and molecular methods (PCR and M-PCR) were done for evaluating of genius and serovars of bacteria. Samples were placed in 37 ˚C for 24 hours in selective media such as Rambach medium. After the colonies appeared, they cultured in differential media such as TSI. Results recorded after 24 hours later. Only one sample showed Salmonella Spp. in culture method from a 2 month old kitten with hemorrhagic enteritis and severe dehydration. This sample and other suspected cases were tested by PCR and M-PCR subsequently. We found another case of Salmonella enteritidis from a female one-year-old cat without any clinical signs. Serotyping tests showed both cases belong to groupD1. Although Salmonella enteritidis is an important factor in human gastroenteritis and recorded from poultry farms and products, it is supposed to detecting this kind of Salmonella are created after exposing to related resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella enteritidis
  • Serotyping
  • Cat
  • Tehran