بررسی اثر MTBE (متیل ترشیاری بوتیل اتر) روی ساختار هموگلوبین خون موش نر نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

مطالعه تأثیر آلاینده­های زیستی با مولکول­های پروتئینی از سال­های گذشته مورد توجه بوده است. از جمله آلاینده‌هایی که اخیراً مورد توجه محققان علوم زیستی قرار گرفته استMTBE (متیل ترشیاری بوتیل اتر) می­باشد. این ماده سبب افزایش کارایی بنزین می‌گردد. MTBE می‌تواند در طبیعت حضور داشته و به جریان خون وارد شود.با توجه به شباهت ساختاری هموگلوبین انسان و موش در این مطالعه تاثیر MTBE بر روی هموگلوبین موش به شکل invivo مورد بررسی قرار گرفته است. 3 غلظت از MTBE (200، 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به موش­های تحت تیمار به صورت خوراکی منتقل شد. مطالعات اسپکتروسکوپی UV در منطقه 280 نانومتر حاکی از فشردگی و پیچیده‌تر شدن بیشتر هموگلوبین­های موش­های تحت تیمار با MTBE نسبت به نمونه نرمال است. مطالعات اسپکتروسکوپی CD جهت بررسی ساختار دوم هموگلوبین تحت تاثیر MTBE انجام گردید. مطالعه حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار دوم را اثبات نمی کند. با توجه به بررسی‌های انجام شده میتوان فشردگی بیشتر ساختار هموگلوبین در حضور غلظت‌های مختلف MTBE را عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) on Hemoglobin structure in adult male Wistar rats

نویسنده [English]

  • Tashakori, M., Eidi, A. .
.
چکیده [English]

The effects of biological pollution on proteins were considered recently. MTBE (Methyl tert-butyl ether) is one of the environmental pollutants which attracted attention since it is able to increase the efficiency of gasoline. MTBE is released to environment gradually and enters the blood stream. According to the homology between human and rat's hemoglobin, the effects of MTBE on the structure of mice hemoglobin was studied in vivo. Three mice groups received 200, 400, 800 mg/ Kg body weight MTBE via gavage. The structural changes were examined using fluorescence, circular dichroism, and UV-visible spectroscopies. According to UV-visible spectroscopy, more rigidity was revealed in the presence of MTBE due to higher absorbance at 280 nm. Far-UV CD was performed to monitor the secondary structural changes of hemoglobin upon using MTBE. The results presented no significant changes in the second structure of hemoglobin. In general, it could concluded that rats treated with various concentration of MTBE presented more compact hemoglobin structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MTBE (Methyl tert-butyl ether)
  • Hemoglobin
  • UV-visible spectroscopy
  • CD spectroscopy