مطالعه هیستومورفومتریک اویدوکت شترمرغ بالغ در فصل تولیدمثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پرندگان فاقد کارینا یا (Ratites) که به عنوان بزرگترین پرندگان شناخته می‌شوند، شامل پرندگانی مانند شترمرغ و رئا هستند. سن تولیدمثل در شترمرغ ماده، از دو تا سه سالگی آغاز می‌شود. فصل‌تخم‌گذاری بسته به مکان زندگی و آب و هوا تغییر می‌کند. در یک دوره تخم‌گذاری، شترمرغ 90 تا 100 تخم تولید می‌کند. تخـم‌ها به اندازه‌تقریبی 155Î125 میلی‌متر و وزنی در حدود 1500 گرم (1200-1800 گرم) دارند. اویدوکت شترمرغ به پنج ناحیه مشخص بنام‌های قیف، مگنوم، تنگه، رحم و واژن تقسیم می‌شود. در این بررسی اویدوکت چهار شترمرغ بالغ مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اویدوکت شترمرغ از نظر بافت‌شناسی، تا حد زیادی شبیه سایر پرندگان و رئا است. در لایه مخاطی، چین‌های اولیه همراه با چین‌های ثانویه دیده می‌شوند. اپیتلیوم استوانه‌ای شبه مطبق یا استوانه‌ای ساده است. این چین‌ها، متشکل از سلول‌های مژه‌دار و بدون مژه (سلول موکوسی) هستند. در زیر اپیتلیوم، بافت همبندی پارین با غدد لوله‌ای منشعب قرار دارد. پارین ناحیه واژن، فاقد غدد لوله‌ای است. در زیر پارین، لایه‌ای از عضلات صاف قرار دارد، لایه عضلانی دارای دو جهت حلقوی و طولی است، لایه داخلی حلقوی و خارجی طولی است که  در برخی نواحی اویدوکت، رشته‌های از لایه حلقوی به بافت همبندی زیراپیتلیوم چین‌ها نفوذ می‌کند، خارجی‌ترین لایه، سروز می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The histomorphometric study of adult ostrich oviduct in reproductive season.

نویسنده [English]

  • J Pourhadji
چکیده [English]

The non-carinatae birds or ratites include the biggest birds known, the ostrich and the rhea. In
ostrich, the reproductive age mainly begins when the female birds are 2-3 years old. The laying
season varies depending on the region and climate. During laying phase, the ostrich lays 90–100
eggs. The eggs have an approximally size of 155􀂰125 mm and weigh about 1500 (1200-1800)
gr. The oviduct of ostrich is divided into five anatomically distinguishable regions namely
infundibulum, magnum, isthmus, uterus, and vagina. In this evaluation histologic aspects of
oviducts of four adult ostrich were subjected to study. Results indicated that the histology of the
oviduct of ostrich largely conforms to their account of avian and Rhea. In the mucous layer:
primary folds are seen with secondary folds. The pseudostratified columnar or tall simple
columnar epithelium of the mucosal fold contains ciliated and non-ciliated cells (Mucosal cells).
In subepithelial, there was lamina propria with branched tubular glands. The vagina has no
glands in the lamina propria. Beyond the connective tissue of the lamina propria, the oviduct
wall has layer of smooth musculature. The muscular layer consists of two circularly and
longitudinally directions; the inner lamina of muscular layer consists of circulary disposed fibers
some of which continue into the subepithelial connective tissue to ultimately enter the core of
the mucosal folds; the outer lamina contains longitudinally arranged fibers and is peripherally
bound by a serous covering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histology
  • Oviduct
  • Ostrich