اثر ویتامین C و ملاتونین بر زخم معده ایجادشده موش‌های صحرایی کولستاتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

زخم معده در جمعیت کلستاتیک بیشتر از جمعیت نرمال است. ملاتونین آنتی اکسیدانی است که وارد سیکل ردوکس نمی‌شود. سیستئامین ماده‌ای جهت ایجاد تجربی زخم گوارشی بوده و تولید رادیکال‌های آزاد کرده و غلظت دئودنال اندوتلین 1 را افزایش می‌دهد.
هدف از این مطالعه بررسی اثر پیش درمانی با ملاتونین در زخم معده ناشی از سیستئامین در گروه های کنترل و کلستاتیک است.
مطالعه در دو گروه روی موش‌های صحرایی انجام شد: گروه کنترل و کلستاتیک هرگروه به چهار زیر گروه تقسیم گردید:که سالین، سیستئامین، ملاتونین به اضافه سیستئامین و ویتامین C به اضافه سیستئامین به ترتیب تزریق شد. همه موش‌ها 24 ساعت پس از تزریق کشته شده و معده جهت بررسی J.score جدا شد. در گروه کلستاتیک مجرای صفراوی بسته شد و موش‌ها 7 روز پس از جراحی علائم یرقان را نشان دادند سپس تزریقات و بررسی زخم مانند گروه کنترل انجام شد.
در گروه کنترل با تزریق سیستئامین افزایش معنی‌داری در J.score نسیت به زیر گروه سالین دیده شد. با تزریق ویتامین C و ملاتونین کاهش معنی داری در J.score نسیت به زیر گروه سیستئامین دیده شد. در گروه کلستاتیک با تزریق سیستئامین افزایش شدید و معنی داری در J.score نسبت به زیر گروه سالین دیده شد. با تزریق ویتامین C و ملاتونین کاهش معنی داری در J.score نسیت به زیر گروه سیستئامین دیده شد.
نتایج نشان می‌دهند که درمان با ملاتونین و ویتامین C با بهبود استرس اکسیداتیو از گروه‌های کنترل وکلستاتیک در برابر زخم معده ناشی از سیستئامین محافظت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of melatonin and vitamin C on gastric ulcer in cholestatic rats

نویسندگان [English]

  • B Beta - hydroxybutyric acid, concentrate, dairy calf.
  • M Samini
  • F Moayer
  • P Mortazavi
  • A.A Solati
چکیده [English]

The frequency of gastrointestinal ulceration is higher in cholestatic than in healthy
population.Melatonin is powerful antioxidant, that does not undergo redox cycling.Vitamin C is
an antioxidant,that undergo redox cycling. Cysteamine is a most potent agent for inducing
gastrointestinal ulcer and its ulcerogenic effect may be due to generation of ROS, and increasing
duodenal endothelin-1 concentration.
The aim of this study was to evaluate the effect of pretreatment with melatonin on cysteamineinduced
gastric ulcer in unoperated control (UOC), and bile duct-ligated (BDL) rats.
This study have performed on 2 groups of rats: UOC and BDL. each group was divided into 4
subgroups.these subgroups were treated with saline, cysteamine, vitamin C plus cysteamine and
melatonin plus cysteamine respectively.All rats were killed 24h after the last injection and
stomach was prepared for calculation of j.score. In BDL group, the common bile duct was
doubly ligated and after7 days, rats had shown overt jaundice. BDL group was treated like the
UOC group .
In UOC group, injection of cysteamine was associated with significant increased in j.score
compared with saline group. injection of vitamin C and melatonin, was associated with decrease
in and j.score compared with cysteamine group. In BDL group injected with cysteamine, j.score
were significantly more sever compared with saline group. injection of vitamin C and melatonin
was associated with significant decrease in j.score compared with cysteamine group.
Our results suggest that pretreatment with melatonin , protect UOC and BDL rats against
cysteamine-induced gastric ulcer possibly by ability to improve oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cysteamine
  • ulcer
  • Cholestasis
  • melatonin
  • Vitamin C