دوتایی شدن قسمتی از پا(Bimelia) به همراه فقدان تشکیل پوست (Epitheliogenesis imperfecta) در یک مورد گوساله نژاد هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ناهنجاری‌های مادرزادی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی یا عوامل محیطی یا هر دو ایجاد می شوند. نقایص مادرزادی واختلالات ارثی ناهنجاری‌های ساختمانی، وضعیتی و یا کارکردی هستند که از بدو تولد وجود دارند. این نقایص و اختلالات ممکن است تنها یک ساختمان و یا یک عمل، یک دستگاه به طور کامل، قسمت هایی از چندین دستگاه از بدن را دچار تغییر سازند. چنین فرمی از ضایعه نادر بوده که در واقع دو شکل از ناهنجاری‌های مادرزادی با هم رخ داده است. در گزارش حاضر شکل اخیر یعنی هم دوتایی شدن قسمتی از پا (Bimelia) و هم عدم تشکیل پوست (Epitheliogenesis imperfecta) رخ داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Holstein calf monster Duplication of a part of the foot (Bimelia) with absence of the skin (Epitheliogenesis imperfecta) (A case report)

نویسندگان [English]

  • S.M Hosseini
  • M.H Youssefi
  • M.R Youssefi
  • SH Omidzahir
چکیده [English]

Congenital abnormality is effected by genetical or environmental causes. Congenital
abnormality and inherited disorders are form, situation, structure and functional abnormality that
existing in the time of birth. These abnormalites can change perfectly just a structure or a
function of system or part of several system of body. Such form of lesion is rare that indeed
happened two form of congenital abnormality. occurrded both duplication of a part of the foot
(Bimelia) and absence of the skin (Epitheliogenesis imperfecta). Simultaneous occurrence of
two congenital malformations is rare. We report these two in a Holstein calf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epitheliogenesis imperfecta
  • Bimelia
  • Congenital abnormality
  • Holstein calf