مقایسه دو روش هیستوپاتولوژی و Multiplex-PCR در تشخیص بیماری یرسینیوز (Yersinia ruckeri) در تعدادی از مزارع پرورشی ماهیان قزل‌آلای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یرسینیا راکری عامل بیماری دهان قرمز روده‌ای (Enteric red mouth disease) آبزیان است که سالانه موجب خسارات هنگفتی به صنعت آبزی‌پروری و کشاورزی در ایران و جهان می‌گردد. تشخیص قطعی، سریع و اقدام موثر برای بیماری‌هایی مانند یرسینیوز که شیوع شان در مراکز پرورش قزل‌آلا بسیار سریع است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق مقایسه دو روش تشخیصی هیستوپاتولوژی و Multiplex- PCR  در تشخیص بیماری یرسینوز یا بیماری دهان قرمز روده‌ای(ERM)  در ماهی قزل‌آلا در ایران است.
در این مطالعه در آزمایشات مبتنی بر PCR ، DNA مورد استفاده در هر واکنش PCR  از بافت ماهی‌های قزل‌آلای مشکوک به بیماری استخراج و محصول واکنشPCR، با استفاده از ژل الکتروفورز روئیت ‌گردید. در پایش پاتولوژی، از بافت ماهی‌های زنده یا در حال مرگ فیکس شده در محلول فرمالین 10% سالین استفاده شده است. سپس نمونه‌ها در قالب‌های پارافین تثبیت و بوسیله  میکروتوم‌های دیجیتال  به ضخامت 7-5 میلیمتر برش داده شدند. اسلایدهای آماده شده بوسیله هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ‌آمیزی شده و مورد بررسی قرار گرفتند.  
در این تحقیق 20 نمونه مشکوک که علائم بالینی مشخص از قبیل  سپتی سمی حاد در بافت‌های داخلی و وخونریزی سطحی در اطراف دهان و مقعد از خود بروز می‌دادند، با تکنیک‌های یاد شده مورد ازمایش قرار گرفتند که بر طبق نتایج آزمایشات مولکولی، در نمونه‌های منفی تنها قطعه مربوط به ژن میزبان  به عنوان کنترل واکنش PCR تکثیر شده است، که خود این مسئله صحت انجام آزمایش مولکولی را تایید می‌نماید، در مقابل در نمونه‌های مثبت، توالی‌های ژنی میزبان و همچنین پاتوژن یرسینیا هر دو آمپلی فای و تکثیر شده‌اند که بیان کننده تشخیص عامل پاتوژن می‌باشد. از مجموع 20 نمونه مورد آزمایش به روش PCR در مجموع 2 مورد مثبت و 18 مورد، منفی گزارش شد در مقابل در آزمایشات هیستوپاتولوژی از نمونه‌های مذکور 5 مورد مثبت و دارای علایم آسیب‌شناسی تیپیک و مشخص بیماری یرسینیوز و 15 مورد، منفی و بدون هیچ‌گونه علایم منتسب به بیماری گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of PCR and histopathology methods for diagnosis of Yersiniosis infection (yersinia ruckeri) in Rainbow trout of Iran

نویسندگان [English]

  • A Haghighi Khiabanian Asl
  • M.R Roozbahani
  • B Kazemi
چکیده [English]

Yersinia ruckeri is the causative agent of Yersiniosis or Enteric Red mouth Disease that causes
huge amount of economic loss in mariculture industry worldwide. Definitive detection and
effective treatment for septicemia like Y. ruckeri that outbreak critically, requires rapid and
specific diagnosis. Despite the advantages of both PCR and Histopathology techniques in the
terms of diagnosis and monitoring they have some defects, the aim of this study is the
comparison of PCR and histopathology methods for detection of Yersiniosis in trout fish in
Iran.In PCR-based detection, Extracted DNA from suspected Rainbow trout tissue utilized in
PCR reaction and polymerase chain products were visualized by gel electrophoresis. In
pathological detection, all tissues from live or moribund fish were fixed in 10% formalin saline.
Then Samples were embedded in paraffin block and sectioned with digital microtome at 5-7
micrometer thickness. Slides were stained by haematoxillin & eosin, and then treated with
mounting media. Differences in the number of positive samples in this comparison demonstrated
that each mentioned technique has its advantages so if the advantages of each method exploit
and one method supplements the other one, the efficiency and accuracy of monitoring the
experiments would boost. In both mentioned methods, all positive results confirmed the
existence of yersiniosis infection in Iran, which their comparison is very useful for monitoring
and diagnosis of pathogen in the country. Differences in the number of positive samples in this
comparison demonstrate that although PCR technique would provide a more rapid and sensitive
alternative to traditional diagnosis in detection of harmful pathogens but in some cases such as
necrotic and degenerated cells in tissue, PCR ability collapses in the comparison of other
detection technique like histopathology. In this study, 20 suspected samples were tested by both
techniques that 2 samples were positive and 18 samples were negative in PCR, and 5 samples
were positive and 15 samples were negative in pathologic technique .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histopathology-Multiplex PCR-ERM-Rainbow trout -Iran