شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم خونی عفونی و اثر آن بر پاسخ ایمنی علیه واکسن آنفلوانزا (تحت تیپ H9N2) در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این بررسی 375 نمونه سرمی از 25 گله گوشتی کشتار شده در شهر اصفهان اخذ شد. نمونه‌گیری همراه با ثبت تاریخچه از گله‌های به ظاهرسالم انجام شد. گله‌ها از نظر استفاده از واکسن آنفلوانزا به دو گروه واکسینه و غیر واکسینه تقسیم شدند. نمونه‌های سرمی با کیت تجاری الیزای رقابتی کم خونی عفونی تست شدند و تیتر HIی آنفلوانزا نیز در گله‌های واکسینه و غیر واکسینه تعیین شد. نتایج نشان داد شیوع کم خونی عفونی در گله‌های مورد مطالعه جوجه گوشتی از 20 تا 100 درصد متغیر است و در 375 نمونه سرمی متعلق به جوجه‌های گوشتی فاقد علایم بالینی 3/56% می‌باشد. در این بررسی شیوع سرمی کم خونی عفونی در گله‌های واکسینه و غیر واکسینه تفاوت معنی‌داری ندارد و هیچگونه ارتباط آماری بین میزان آنتی‌بادی‌های ضد کم خونی عفونی و تیتر ناشی از واکسن آنفلوانزا وجود ندارد اما تیترهای پایین در برابر واکسن آنفلوانزا در برخی از گله‌ها مشاهده می‌شود. به هرحال این بررسی نشان داد شیوع سرمی موارد تحت بالینی کم خونی عفونی در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان بالا است و آلودگی تحت بالینی با این ویروس می‌تواند یکی از علل تضعیف سیستم ایمنی گله‌ها و پاسخ نامناسب نسبت به واکسن‌ها از جمله واکسن آنفلوانزا باشد به هرحال برای انتقال یک ایمنی تدافعی کامل به جوجه‌های گوشتی حتی‌الامکان استفاده از واکسن کم خونی عفونی در گله‌های مرغ مادر قبل از شروع تخمگذاری توصیه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The serological identification of subclinical chicken infectious anemia cases and effect of this infection on immune response against avian influenza vaccine (H9N2 subtype) in broiler chickens of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • M Gholami-Ahangaran
  • N Zia-Jahromi
  • E Fathi
چکیده [English]

In this study, 375 serum samples were taken from 25 broiler chicken flocks, slaughtered in
Isfahan, Iran. Sampling with history recording was done from healthy flocks. Flocks divided
into 2 groups: vaccinated and nonvaccinated against avian influenza (AI). Sera were tested with
CIAV commercial competitive ELISA kit and avian influenza HI titers were determined in
vaccinated and nonvaccinated flocks. Results shown, the seroprevalence of CIAV in studied
broiler chicken flocks were 20% to 100% variable and in 375 broiler chickens, without clinical
signs, were 76.3%. There are no significant differences in seroprevalence of CIAV between AI
vaccinated and nonvaccinated flocks. There are no statistical correlation between level of CIAV
antibody and AI HI titer, but some low titers were seen in some vaccinated flocks. However, this
study shown, there are high seroprevalence of subclinical CIAV in broiler chickens of Isfahan
province and subclinical infection by this virus could be one cause of immunosuppression and
nonproper immune response to vaccines (e.g. AI) in broiler chickens. However, CIAV
vaccination of broiler breeder before laying was advised to transmite perfect protective
immunity to broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken Infectious Anemia
  • Influenza
  • Broiler chicken