ارزیابی توام ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان فلاونوئیدهای عصاره الکلی برخی از گیاهان رایج طب سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در سالهای اخیر یافتن ترکیبات جدید با منشاء گیاهی در درمان، تخفیف و
پیشگیری از بیماریها مورد توجه محققان قرار گرفته است. گاوزبان، چای سبز،
بابونه، برگ درخت توت و رزماری به کرار در طب سنتی و توسط عام استفاده میگردد. مطالعه علوم پایه ای (Experimental) با هدف ارزیابی همزمان توان آنتی- اکسیدان و میزان فلاونوئیدهای عصاره الکلی این پنج گیاه و ت عیین میزان توان آنتی اکسیدانی گیاهان با ارزیابی احیا یون آهن (FRAP assay) و میزان فلاونوئیدهای آنها با آزمون توانایی در واکنش با آلومینیوم صورت پذیرفت. در
این آزمون، گیاه رزماری دارای بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی و از لحاظ میزان فلاونوئیدها گیاه بابونه بیشترین اثر را نشان داد( P<0.05) گیاه چای سبز دارای اثرات توام آنتی اکسیدانی و فلاونوئیدی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که
استفاده از روشهای غربالگری همانند روشهای فوق الذکر فرصتی برای یافتن
ترکیبات فعال دارای چند اثر متفاوت را فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The co-assessment of antioxidant capacity and flavonoids levels of alcoholic extract of some of current traditional medicine plants

چکیده [English]

Background: In the last years, there has been growing interest in finding plants for treatment and
prevention of disease. Borage officinalis, Camellia sinensis, Chamaemelum nobile, Morus alba
and Rosmarinus officinals are usually used in traditional medicine. The aim of this experimental
study was co assay of antioxidant and flavonoids levels of alcoholic extraction of these plants. In
this study the antioxidant activity was surveyed by applying iron ion reducing assay (FRAP
assay) and flavonoids levels with measuring the complex flavonoids with trivalent aluminum
ion. Results from the present study show,the alcoholic extraction of Rosmarinus officinals have
a marked antioxidant activity, and the high levels of flavonoids was recorded by Chamaemelum
nobile. Camellia sinensis had both effects; antioxidant activity, flavonoids levels. The using of
screening tests such as the mentioned methods are useful for finding biological components with
different effects

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional medicine plants
  • Antioxidant Capacity
  • flavonoids levels