ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و رادیولوژیکی یک روش تغییر شکل یافته درمانی آرتروپلاستی روی مفصل رانی خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آرتروپلاستی مفصل ران در بسیاری از موارد مثل دیسپلازی مفصل ران، شکستگی های
سر استخوان ران و استابولوم، استئوآرتریت، درفتگی های مفصل ران و به نتیجه
نرسیدن استفاده از پروتزهایی که در مواقع از بین رفتن حفره استابولوم و سر و گردن
استخوان ران می باشد در دام کوچک کاربرد دارند. اساس این روش برداشت سر و
گردن استخوان ران است که با این روش تماس استخوان با استخوان حذف می شد
باعث تشکیل مفصل کاذب می شود که یک بافت فیبروز سخت در این ناحیه قرار
می گیرد و حفره استابولوم به تدریج توسط استخوان پر می شود .در این مطالعه 10 سر خرگوش سفید نیوزلندی نر بالغ و سالم با محدوده وزنی 3/5-3 کیلوگرم و سن 26-24 هفتگی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 5 تایی تقسیم شده و در شرایط یکسان از لحاظ نگهداری و تغذیه قرار گرفتند. سپس در گروه اول(شاهد): پای راست
حیوان مورد عمل جراحی قرار گرفته و سر و گردن استخوان ران توسط استئوتوم
برداشته شد و هیچ گونه فلاپ عضلانی در ناحیه قرار نگرفت. سپس ناحیه عمل به
صورت معمول بخیه گردید. گروه دوم (آزمایش): پای راست حیوان مورد عمل
جراحی قرار گرفته و سر و گردن استخوان ران توسط استئوتوم برداشته شد. سپس
اینسرشن عضل سوپرفشیال گلوتئال آزاد و بدنبال آن اریجین عضله واستوس لترالیس
جدا شده و در نهایت اینسرشن و اریجین دو عضله در حد فاصل بین استابولوم و
قسمت بالایی استخوان قرار گرفت. در نهایت رهیافت محل جراحی به صورت روتین
بخیه گردید. ارزیابی کالبدگشایی و هیستوپاتولوژیکی بعد از 60 روز از جراحی انجام
گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که به دلیل وضعیت خاص آناتومیکی و عمل
عضلات ران، لگن، اینسرشن و اریجین عضلات واستوس لترالیس و سوپر فشیال
گلوتئال، اگر این دو عضله در حالت و وضعیت جدیدی قرار گیرند می توانند از
تغییرات نا مطلوب که در ساختار ران بوجود می آید جلو گیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological and radiological evaluation of a modified arthroplasty hip joint in rabbit

چکیده [English]

This procedure is a form of excision arthroplasty and has been used in small animal surgery for
the treatment of hip dysplasia, osteoarthritis, Legg-Calvé-Perthes disease, fractures of the
femoral head or acetabulum, coxofemoral luxation, and failed total hip replacement.The basis of
the procedure is removal of the femoral head and neck to eliminate bone-to-bone contact and to
permit the formation of a pseudarthrosis. The pseudarthrosis that results from this procedure is
composed of dense fibrous connective tissue lined by a synovial membrane. The acetabular
cavity is gradually replaced by bone. Ten white New Zealand male and healthy rabbits were
chosen and divided in to 2 groups. Group I (control): Right side of leg was treated surgery and
femoral head and neck was removed with osteotom. Then the surgery area was closed in rot in
pattern. Group II (test): Right side of leg was treated surgery and then superfacial gluteal muscle
insertion was extrication and after that the vastus lateralis muscle origin was parted and then
fixed insertion and origins of these two muscles between acetabulum and upper side of femur.
Pathological and Necropsy evaluations in day 60 after surgery were done. The results of this
study showed Due to the anatomical position of the muscles of the hip, pelvis, insertion and
origin of superficial gluteal and Vastus lateralis muscles, if the muscle is placed in a new
position, they prevent adverse changes that occur in the hip.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coxofemoral Joint
  • Femur
  • Arthroplasty
  • Rabbit