بررسی سرولوژیک بیماری بوردر در شهرستان سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری بوردر یک بیماری مادرزادی وقابل انتقالی است که به عنوان یکی از بیماریهای ویروسی گوسفند، باگسترش نسبی در جهان و شرکت در سندرم های سقط جنین و ایجاد بره های ضعیف و ناقص الخلقه (هیدرانسفالی ، آرتروگریپوزیس و کیفواسکولیوس) و نیز خرابی پشم در کشورهایی که صنعت پرورش گوسفند در آنها اهمیت داردمورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه به دست آوردن میزان شیوع آلودگی گوسفندان شهرستان سنندج به ویروس بیماری بوردر و مقایسه نتایج حاصل از آن با مطالعات مشابه می باشد.در این بررسی با آزمایش 362 نمونه سرم تهیه شده از روستاهای حومه شهرستان سنندج به روش خنثی سازی سرم (SN) با ویروس استاندارد-NADL میزان آلودگی در کل روستاها 29/28 درصد بدست آمد. در مقایسه با مطالعات مشابه و گزارش شده در ایران درصد آلودگی در این مطالعه از سایر استانها بیشتر است که به نظر می رسدمرزی بودن استان کردستان یکی از دلایل توجیهی آن باشد. در بین گروههای سنی 18-4 ماهه کمترین میزان آلودگی (23/3) و گروه سنی 18 به بالا بیشترین میزان آلودگی (34/6 درصد) را نشان داه اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گوسفندان محل مورد مطالعه به عنوان گونه ای حساس در معرض ویروس بیماری بوردر می باشند و با توجه به اینکه پستی ویروسهای نشخوار کنندگان در حال چرخش بین جمعیت های گاو و گوسفند می باشند به نظر می رسد احتمالا میزان شیوع آلودگی در این مطالعه بازتابی از وضعیت BVD باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها