گزارش درمانگاهی استفاده از آکریل دندانپزشکی در ترمیم شکستگی لاک یک لاک پشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مردادماه سال 1380یک مورد لاک پشت خانگی به کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ارجاع گردید که مورد حمله یک قلاده سگ قرار گرفته بود و قسمتی از لاک کنده و قسمتی نیز دچار شکستگی شده بود. بعد از اقدامات اولیه و پانسمان محل زخم و نیز پس از ایجاد بیهوشی عمومی اقدام به بخیه بافت نرم زیر لاک گردید.
 از آکریل فوری دندانپزشکی جهت ترمیم دوباره لاک و ایجاد پوشش مناسب روی بافت نرم زیر لاک استفاده گردید.
بررسی های بعدی نشان داد آکریل استفاده شده می تواند به عنوان پلی جهت ترمیم شکستگی و کنده شدگی لاک عمل کند.

کلیدواژه‌ها