ارزیابی اثر مولیبدات سدیم بر فیبروز کبدی در مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تجمع اسیدهای صفراوی آبگریز در مدل حیوانی انسداد مجرای صفراوی، نقشی اساسی در القاء فیبروز کبدی ایفا می‌کند. فیبروز کبد کلستاتیک که مشخصه آن تجمع بیش از حد پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی است، با استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید ناشی از اسیدهای صفراوی، در ارتباط است. مولیبدن یک عنصر کمیاب ضروری است که بعنوان یک کوفاکتور در ساختمان بسیاری از آنزیم های سیستم سم­زدایی عمل می‌کند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه قبلی ما، مولیبدات سدیم می‌تواند بعنوان یک ماده محافظت کننده کبدی در مسمومیت ناشی از تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی بکار رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمانی یا ضد فیبروزی مولیبدات سدیم، در مدل فیبروز القاء شده با انسداد مجرای صفراوی در موش‌های صحرایی می‌باشد. پس از انسداد مجرای صفراوی، موش‌های صحرایی مولیبدات سدیم (05/0 یا 1/0 یا 2/0 گرم/کیلوگرم) یا یورسودی اکسی کولیک اسید (25 میلی گرم/کیلوگرم) را بصورت خوراکی و به مدت 45 روز متوالی (یک بار در روز) دریافت کردند. انسداد مجرای صفراوی بطور قابل توجهی تجمع کلاژن، همچنین نفوذ سلول های التهابی، نکروز کبدی و هیپرپلازی مجاری صفراوی را القاء نمود که با رنگ آمیزی تریکروم ماسون تعیین گردید. این اختلالات بطور معنی داری توسط تیمار با مولیبدات سدیم (1/0 و 2/0 گرم/کیلوگرم) بهبود یافت. مصرف همزمان مولیبدات سدیم می‌تواند فیبروز کبدی را در موش‌های صحرایی کلستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی مهار کند. نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می‌کند که مولیبدات سدیم احتمالا با مهار تولید پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی، اثرات ضد فیبروزی خود را اعمال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of sodium molybdate effect on liver fibrosis in a rat model of bile duct ligation

نویسندگان [English]

  • M Ale Ebrahim,
  • A Eidi, .
  • P. Mortazavi,
  • S.M Tavangar,
  • D Minai Tehrani,
چکیده [English]

The accumulation of hydrophobic bile acids in bile duct ligation (BDL) animal model, plays a
pivotal role in the induction of hepatic fibrosis. Cholestatic liver fibrosis, characterized by
excessive accumulation of extracellular matrix (ECM) proteins, is associated with bile acidinduced
oxidative stress and lipid peroxidation. Molybdenum is an essential trace element which
acts as a cofactor in many detoxification system enzymes. The results of our previous study
suggested that sodium molybdate could be used as a hepatoprotective agent against toxicity
caused by carbon tetrachloride in rats .The aim of the present study was to evaluate the
therapeutic or the anti-hepatofibrotic effects of sodium molybdate in a bile duct ligation (BDL)-
induced cholestatic fibrosis model in rats .After BDL, rats were given sodium molybdate (0.05
or 0.1 or 0.2 g/kg) or urosodeoxycholic acid (UDCA, 25 mg/kg) orally for 45 consecutive days
(once per day). BDL markedly induced the accumulation of collagen, as well as infiltration of
inflammatory cells, hepatocyte necrosis and bile duct hyperplasia, as determined by Masson’s
trichrome staining. These alterations were significantly attenuated by sodium molybsdate
administration (0.1 and 0.2 g/kg). Simultaneously treatment of sodium molybdate may inhibit
the liver fibrosis in a BDL model of cholestatic rats. Our data suggest that sodium molybdate
may exert its antifibrotic effects via inhibition of ECM proteins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bile duct ligation (BDL)
  • Cholestasis
  • Liver fibrosis
  • Rat
  • Sodium molybdate