آنالیز فیلوژنتیک کوکسیلابورنتی جدا شده از شیر گاوداری‌های استان تهران

نویسنده

.

چکیده

تب کیو بیماری مشترک انسان و دام با انتشار جهانی است که توسط نوعی ریکتزیا به نام کوکسیلابورنتی ایجاد می‌شود. جرم عامل بیماری از طریق جنین سقط شده، ادرار، مدفوع و شیر دام آلوده دفع می‌شود. بنابراین مصرف شیر غیر پاستوریزه آلوده می‌تواند منبع عفونت برای انسان باشد. در این مطالعه از مجموع 50 گاوداری‌های شیری اطراف تهران تعداد 150نمونه شیر از تانک مخزن دریافت گردید و تمامی نمونه‌ها با استفاده از پرایمرهای ژن ترانسپوزان IS1111a اختصاصی کوکسیلا بورنتی, مورد آزمایش PCR قرار گرفتند. که از کل نمونه‌های مورد آزمایش 18 نمونه از نظر کوکسیلابورنتی مثبت بودند که به طور تصادفی 12نمونه انتخاب و برای توالی یابی به­­­­­­­­­ شرکت ماکروژن کره ارسال گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که شیر گاو یکی از مخازن بالقوه کوکسیلابورنتی در ایران است. هدف از این مطالعه آنالیز فیلوژنتیک کوکسیلابورنتی‌های جدا شده از شیر گاوداری‌های استان تهران بود که پس از کسب توالی ژن مورد نظر باکتری کوکسیلا بورنتی، تمامی توالی‌های به دست آمده با توالی‌های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. حاصل این مقایسه نشان داد که ژن ترانسپوزان IS1111A کوکسیلا بورنتی جداشده از شیر گاوهای گاوداری‌های اطراف تهران بیش از 99% با توالی‌های موجود در بانک ژن قرابت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic analysis of coxiella burnetii isolates from dairy farms in Tehran

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Q fever is a zoonotic disease with worldwide distribution Caused by a Rickettsia called coxiella burnetii through the mass of aborted fetuses, urine, and feces excreted in the milk of infected animals. Thus, consumption of unpasteurized milk contamination can be a source of infection for humans. The aim of this study phylogenetic analysis Coxiella burnetii was isolated from dairy farms in Tehran After obtaining the desired gene sequence of the bacterium Coxiella burnetii, the sequences obtained were compared with sequences in the gene bank. In this study, a total of 50 dairy farms around Tehran in 150 milk samples were received from the reservoir tank and all the samples using primers specific genes, transposons IS1111a coxiella burnetii, the PCR test were Of the total samples, 18 samples positive coxiella burnetii frequently randomly selected 12 samples were sent for sequencing to Korea Macrogen company. The results showed that cow's milk is one of the potential reservoirs coxiella burnetii in Iran. The result of this comparison showed that the transposons IS1111A Coxiella burnetii gene isolated from milk farms around Tehran with more than99% sequence similarity to the gene bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coxiella burnetii
  • Phylogenetic analysis
  • PCR ‌‌‌