بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از دام و انسان و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها

نویسنده

.

چکیده

باکتری سالمونلا یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه است. عفونت حاصل از این باکتری در انسان به صورت گاستروانتریت، تب روده­ای (تیفوئید یا پاراتیفوئید) و سپتی سمی بروز می­کند. اینتگرون­های کلاس I معمول­ترین اینتگرون­های یافت شده در بین سروتیپ­های مختلف سالمونلا انتریکا می­باشند که باعث ایجاد مقاومت چندگانه آنتی­بیوتیکی و بروز مشکلاتی در درمان عفونت حاصل از این باکتری در انسان و حیوانات می‌گردند. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی اینتگرون­های کلاس I سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از انسان و دام و تعیین الگوی حساسیت با مقاومت آنتی­بیوتیکی آنها می­باشد. در این مطالعه، نمونه­های  11 نمونه سالمونلا انتریتیدیس انسانی جدا شده از کودکان 5-1 سال بیمارستان کودکان تهران و 13 نمونه  سالمونلا انتریتیدیس دامی جدا شده از گوساله های 6 ماه تا 1 سال گاوداریهای غرب تهران که از کلکسیون میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات-دانشکده دامپزشکی اخذ شد، استفاده گردید. جهت تعیین فراوانی اینتگرون­های کلاس I آزمونMultiplex-PCR انجام گردید. آزمون تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. نتایج نشان داد که از مجموع 11 سویه سالمونلا انتریتیدیس انسانی، اینتگرون­های کلاس I جدا سازی نگردید و از 13 سویه سالمونلا انتریتیدیس دامی 2 سویه (3/15%) دارای اینتگرون‌های کلاس I بودند. همچنین 3/36% از سویه­های سالمونلا انتریتیدیس انسانی و 8/30% از سویه‌های دامی مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی از خود نشان دادند. نتیجه­گیری اینکهدر سویه­های دارای مقاومت چندگانه فاقد اینتگرون­های کلاس I ، ژن‌های مقاومت می‌توانند بر روی پلاسمیدها، ترانسپوزون‌ها و یا کلاس های دیگر اینتگرون­ها مستقر شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of antibiotic resistance genes in Salmonella enteritidis isolated from animal and human and determining their antibiotic resistance patterns

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Salmonella is a member of the Enterobacteriaceae family. Infections in humans that are caused by these bacteria, are manifested asgastroenteritis, enteric fever (typhoid or para-typhoid) and septicemia. Class I integrons are the most common integrons found in the different serotypes of Salmonella enterica, that has caused multiple antibiotic resistance and problems in the treatment of infections resulted from these bacteria, in humans and animals. The aim of this study was to determine the prevalence of class I integrons in Salmonella enteritidis strains isolated from human and animal, and their antibiotic sensitivity or resistance. In this study, human)11 samples) and  animal (13 samples) Salmonella enteritidis samples were received from the microbial collection of Islamic Azad University- Science and Research branch- faculty veterinary medicine . Then multiplex PCR experiments were performed to determine the frequency of class I integrons. Finally, agar disk diffusion method was used to determine antibiotic resistance pattern. The results showed that none of the 11 human Salmonella enteritidis strains had the class I integrons and 2 strains (15.3%) out of 13 animal Salmonella enteritidis had the class I integrons. As well 36.3% of human Salmonella enteritidis strains and 30.8% of animal Salmonella enteritidis strains showed multiple antibiotic resistance. Conclusion: In multiple-resistant strains that lacked class I integrons, resistance genes can be located on plasmids, transposons or other integron classes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella enteritidis
  • Class I integrons
  • Antibiotic resistance