بررسی میزان شیوع عفونت‌های مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان

نویسنده

.

چکیده

التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان شایع‌ترین بیماری چشمی گاوها در سرتاسر جهان می‌باشد. افزون بر موراکسلا بویس بعنوان عامل اصلی بیماری، ویروس رینوتراکئیت عفونی گاو و گونه‌های مایکوپلاسما به احتمال بعنوان مهمترین عوامل خطرساز در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان مطرح می‌باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع گونه‌های مایکوپلاسما در کیسه ملتحمه گاوهای شیری و ارتباط آن با مراحل مختلف التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی انجام شد. مجموعا 60 نمونه از چشم‌های مبتلا و سالم از گاوداری‌های صنعتی شیری در طی همه‌گیری‌های بیماری اخذ شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت ارزیابی حضور گونه‌های مایکوپلاسما در کیسه ملتحمه بکار گرفته شد. در این مطالعه، در بین موارد مثبت حاصله در آزمون PCR، 8/61% را مبتلایان و 2/38% را موارد سالم تشکیل می‌دادند. از این بین به ترتیب 8/23% به التهاب ملتحمه، 3/33% به التهاب قرنیه و 9/42% به زخم قرنیه مبتلا بودند. همچنین چشم‌های مبتلا نسبت به چشم‌های سالم درصد بالاتری از موارد مثبت مایکوپلاسما را دارا بودند، هر چند این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. افزون بر آن، در بین موارد مثبت، موارد شدیدتر درصد بالاتری داشتند. بنابراین عفونت با گونه‌های مایکوپلاسما ممکن است در پاتوژنز و شدت ضایعات مرتبط با التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the prevalence of mycoplasmal infections in infectious bovine keratoconjuntivitis

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Infectious bovine keratoconjunctivitis (IBK) is the most common infectious ocular disease of cattle throughout the world. In addition to Moraxella bovis as the principal causative agent, Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) virus and Mycoplasma species probably act as risk factors for IBK. The objective of this study is to investigate the prevalence of mycoplasma sp. in the conjunctival sac of dairy cattle and its relationship with different stages of IBK. A total number of 60 samples from IBK-affected and healthy eyes were collected from different dairy farms during outbreaks of IBK and polymerase chain reaction (PCR) was employed to investigate the presence of mycoplasma sp. in the conjunctival sac. In this study, affected and healthy eyes consisted 61.8% and 38.2% of those with positive PCR results. As well, cases of conjunctivitis, keratitis and corneal ulcers consisted 23.8%, 33.3% and 42.9%, respectively. In conclusion, although there was no significant difference, greater percentages of positive PCR results were IBK affected and in addition consisted more severe forms of the disease. Therefore, Mycoplasma sp. infection may have a role in the pathogenesis and severity of IBK lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious Bovine Keratoconjunctivitis
  • Mycoplasma sp
  • Dairy cattle