تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسنده

چکیده

اختلال در التیام زخم یکی از جدی­ترین عوارض بیماری دیابت می باشد چرا که حساسیت زخمهای بیمار را به عفونی شدن افزایش می­دهد. شنبلیله گیاهی است یکساله که برگ و دانه های آن به طور گسترده در غذاها استفاده می­شود و دارای مزایایی برای سلامتی انسان است. امروزه با توجه به شیوع بیماری دیابت و عوارض جانبی آن، استفاده از گیاهان دارویی از جمله عصاره دانه شنبلیله مورد توجه بسیار واقع شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله در روند ترمیم زخم روی 54 سر موش آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت تجربی نوع 2 صورت پذیرفت. یک زخم برشی تمام ضخامت با پانچ بیوپسی 6 میلی متری در پشت هر موش ایجاد گردید. همه حیواناتبه طور تصادفی در سه گروه شامل گروه دارونما، و گروه های درمانی با عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله 5٪ و 10٪ تقسیم شدند . از نظر میکروسکوپی، میزان ادم بافتی، نوزایش عروقی، نفوذ فیبروبلاست، رسوب کلاژن و نوزایش تولید بافت پوششی مورد بررسی قرار گرفت. میزان ادم کاهش معنی داری (P <0.05) در هر دو گروه درمان نسبت به گروه دارونما، نشان داد، و نوزایش عروقی، نفوذ فیبروبلاست، رسوب کلاژن و نوزایش بافت پوششی بطور معنی داری (P <0.05) در هر دو گروه درمان نسبت به گروه دارونما، افزایش داشت. این نتایج نشان داد که کاربرد موضعی عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله روند التیام زخم تمام ضخامت برشی پوست را در مدل حیوانی مبتلا به دیابت بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Fenugreek seeds hydroethanolic extract on a full-thickness wound healing in Streptozotocin-induced diabetic mice

نویسنده [English]

  • Farahpour, M.R., Aghaei, M. .
چکیده [English]

Disturbance in wound healing process is considered to be one of the most serious complications of diabetes, because it significantly increases the susceptibility of patient wounds to be infected. Fenugreek is an annual plant which its leaves and seeds used extensively in foods and has advantages to human health. Due to prevalence rate and side effects of diabetes, Fenugreek seed extract is one of medicinal herb have been used more frequently. The present study was performed to investigate the effects of using fenugreek seed hydroethanolic extract on wound healing process in the 54 mice model of diabetes type 2. One single full-thickness excisional wound was created with 6-mm punch biopsy on back of each mice. All animal, accidentally, divided in three groups: Control group, 10% and 5% fenugreek seed hydroethanolic extract treatment groups. In terms of microscopic, the rate of tissue edema, neo-vascularization, fibroblast infiltration, collagen deposition and re- epithelialization were evaluated. Results revealed that the edema score significantly decreased (P<0.05) in both treatment groups compared to the control group, whereas the neo-vascularization, fibroblast infiltration, collagen deposition and re- epithelialization significantly increased (P<0.05) in both treatment groups compared to the control group. These results showed that topical administration of fenugreek seed hydroethanolic extract promote skin full-thickness excision wound healing process in diabetic animal model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fenugreek seed
  • Hydroethanolic extract
  • Excisional wound healing
  • Diabetic mice