دوره و شماره: دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 1-78 
2. مطالعه بیماریزایی سویه ایرانی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در کشت سلول فیبروبلاست جنین جوجه

صفحه 11-16

رؤیا صدری؛ روزبه فلاحی؛ شهین مسعودی؛ سعید مهدوی؛ سید مهراد میر سعیدی فراهانی


3. کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

صفحه 17-24

مصطفی جعفرپور؛ هادی کیوانفر؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی


7. سنجش آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو و مقایسه آن با جیره غذایی و نوع دامداری در شهرستان بابل

صفحه 49-55

علیرض خسروی؛ عیسی غلامپور عزیزی؛ سید جمال هاشمی؛ سید علی اصغر سفیدگر؛ حسن عظیمی؛ مهدی نوروزی


8. بررسی اثر اسیدوز بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی ذاتی گوسفندان نژاد قزل

صفحه 57-62

علی کارگری رضاپور؛ پرویز نام آور؛ بابک باغبان زاده نوبری


9. شناسایی انگل های برخی ماهیان سرچشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد Allocreadium laymani Bychowsky , 1962 در ایران

صفحه 63-69

بهیار جلالی؛ مریم برزگر؛ سعید اسداله؛ مهران مهدی پور؛ الهام مقصود پور؛ پگاه قشلاقی؛ فاطمه عبدالهی؛ هدی منصوری؛ زهرا فخری


10. بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

صفحه 71-75

رحیم ابراهیم آبادی؛ یدالله اسدپور؛ پیمان سایه بان؛ سید محمد پورسید؛ طاهره میرقشینی