دوره و شماره: دوره 13، شماره 4(پیاپی 55) - شماره پیاپی 55، زمستان 1395، صفحه 2019-2089 
4. شناسایی مولکولی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با روش PCR

صفحه 2051-2056

سیدرضا عمادی، پرویز تاجیک، محمود بلورچی، محمدامین اسلامپور .


5. ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر

صفحه 2057-2062

فرشاد لطفی، غلامرضا عابدی، احمد اصغری، نریمان شیخی، سعید حصارکی .


6. بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی

صفحه 2063-2070

سامان مهدوی، صبا حاج‌عظیمیان، علیرضا عیسی‌زاده، مرضیه باباش‌پور، رامین شیشه‌گر .


7. بررسی اثرات سیترات بر سلول‌های تومور پستانی سگ(Mg-41CF)

صفحه 2071-2078

رضا وحیدی، علیرضا فارسی‌نژاد، شهاب‌الدین صافی .