پژوهشگر گرامی

  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد). (شناسه واریز مالی مجله: 555531)
 

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس جلسه مورخ 15/7/89 و مجوز شماره 26959/11/3/79 کمیسیون مذکور، مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) حائز دریافت درجه علمی-پژوهشی شده است.

 

نشریه پاتوبیولوژی مقایسه‌ای در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی می‌گردد.

نشریه پاتوبیولوژی مقایسه‌ای در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه‌سازی می‌گردد.

 نشریه پاتوبیولوژی مقایسه‌ای در گوگل اسکولار (Google Scholar)نمایه‌سازی می‌گردد.

نشریه پاتوبیولوژی مقایسه‌ای در بانک اطلاعات نشریات کشور  (magiran)نمایه‌سازی می‌گردد.

 

 https://jcesc.um.ac.ir/images/icons/system/openaccess.png

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 (پیاپی 69) - شماره پیاپی 69، تابستان 1399، صفحه 3191-3272