نویسنده = مریم برزگر
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی انگل های برخی ماهیان سرچشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد Allocreadium laymani Bychowsky , 1962 در ایران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 63-69

بهیار جلالی؛ مریم برزگر؛ سعید اسداله؛ مهران مهدی پور؛ الهام مقصود پور؛ پگاه قشلاقی؛ فاطمه عبدالهی؛ هدی منصوری؛ زهرا فخری


2. بررسی انگلهای آبشش 8 گونه ماهی تالاب چغاخور استان چهارمحال بختیاری و معرفی گونه Dactylogyrus spiralis در کپور معمولی ایران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 411-418

مهدی رئیسی؛ مریم برزگر؛ کامران علیمردانی؛ بهیار جلالی