نویسنده = فاطمه عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی انگل های برخی ماهیان سرچشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد Allocreadium laymani Bychowsky , 1962 در ایران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 63-69

بهیار جلالی؛ مریم برزگر؛ سعید اسداله؛ مهران مهدی پور؛ الهام مقصود پور؛ پگاه قشلاقی؛ فاطمه عبدالهی؛ هدی منصوری؛ زهرا فخری