نویسنده = طاهره اشراقی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، احمد اصغری، سیدمحمد توانگر .
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی

دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، پاییز 1395، صفحه 1947-1954

طاهره اشراقی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، احمد اصغری، سیدمحمد توانگر .