نویسنده = الهام رحمانیان، سعیده نعیمی*، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2515-2522

الهام رحمانیان، سعیده نعیمی*، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .