کلیدواژه‌ها = گاو
تشخیص ملکولی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3237-3246

محمودرضا سلطانی؛ وحید نعمان؛ یاسر پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 2497-2506

محسن ایمان‌‌دار، سیدعلی پوربخش*، محمود جمشیدیان، تقی زهرایی‌صالحی .


ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 2301-2310

مژگان احمدی، شهاب‌الدین صافی، پژمان مرتضوی، نوردهر رکنی .


بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 2239-2246

ارکیده حیدرنژاد، شهاب‌الدین صافی، نادر مصوری، روح‌اله کشاورز .


گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1391، صفحه 759-764

امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی


بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد سرطان سلول های سنگفرشی واژن گاو

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 657-660

سعید حصارکی؛ علیرضا عزیزی سراجی


تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 661-664

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ سید رضا حسینی؛ مجید همایونی؛ رحمان عبدی زاده


بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، دی 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز


بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، اسفند 1388، صفحه 109-114

بابک خرمیان طوسی؛ محمد ایمان عینی؛ محمود بلورچی؛ محمدامین اسلامپور؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مرضیه علی قلی؛ عباس برین؛ سعید ستاری؛ پرویز هوشتی


بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1386، صفحه 71-75

رحیم ابراهیم آبادی؛ یدالله اسدپور؛ پیمان سایه بان؛ سید محمد پورسید؛ طاهره میرقشینی


تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385، صفحه 623-630

آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست


تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 385-394

ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی