کلیدواژه‌ها = خرگوش
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی فعالیت آنزیم‌های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

دوره 16، شماره4 (پیاپی 67)، زمستان 1398، صفحه 2941-2948

امیدرضا سمیعی املشی .


3. ارزیابی آسیب‌شناسی بافتی نانوکامپوزیت تری کلسیم فسفات در مقایسه با نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت بر روند التیام نقیصه ایجاد شده در استخوان ران خرگوش

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2635-2644

هادی افتخاری، علیرضا جهاندیده، احمد اصغری، ابوالفضل اکبرزاده، سعید حصارکی .


4. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته اهلی (Pistacia Vera L.) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2577-2584

الهام رحمانیان، سعیده نعیمی، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .


5. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2515-2522

الهام رحمانیان، سعیده نعیمی*، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .


6. بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2217-2228

رحیم علیزاده، غلامرضا عابدی، جواد اشرفی هلان، کورش منصوری .


7. ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و رادیولوژیکی یک روش تغییر شکل یافته درمانی آرتروپلاستی روی مفصل رانی خرگوش

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 803-810

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ رحیم علیزاده؛ امیر سلمان باقری


8. ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391، صفحه 609-618

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ رحیم علیزاده؛ سعید حصارکی؛ سپهر خاشعی


9. مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، بهار 1390، صفحه 415-422

علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی


10. تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 343-350

غلامرضا عابدی چم؛ احمد اصغری؛ محمدمهدی دهقان؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ شهابالدین صافی


11. اثرات تزریق داخل بطن مغزی بلوکر H1 هیستامین و هیستامین بر پاسخ درد فرمالینی در خرگوش

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384، صفحه 111-118

اسماعیل تمدن فرد؛ سیامک محمدزاده ریحانی