کلیدواژه‌ها = آئورت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته اهلی (Pistacia Vera L.) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2577-2584

الهام رحمانیان، سعیده نعیمی، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .


2. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2515-2522

الهام رحمانیان، سعیده نعیمی*، بابک رسولی، فاطمه طهماسبی .


3. فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2267-2274

قائم سرگزی‌زاده، نگار پناهی، حمیدرضا اشراقی .