مطالعه آسیب شناسی بیماری لکه سفید در چهارگونه میگو در آبهای خلیج فارس

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1386، صفحه 3-10

بنفشه غلامحسین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمد افشار نسب


بررسی اثر 3- نیترو 4- هیدروکسی فنیل آرسنیک اسید بر میزان رشد، پارامترهای تولید و اثر کوکسید یواستات ها

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384، صفحه 3-10

محمد حسن بزرگمهری؛ افشین ذاکری؛ عادل فیضی


مطالعه آسیب شناسی پوسیدگس باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر در مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1386، صفحه 81-88

علیرضا گلچین منشادی؛ عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ محمد عابدی


آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه‌های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش‌های نانو آنتی باکتریال

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، اسفند 1388، صفحه 87-90

حامد اهری؛ امیرعلی انوار؛ علیرضا مختاری؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ مینا علی نواز؛ سیما مرادی


اثرات تزریق داخل بطن مغزی بلوکر H1 هیستامین و هیستامین بر پاسخ درد فرمالینی در خرگوش

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تیر 1384، صفحه 111-118

اسماعیل تمدن فرد؛ سیامک محمدزاده ریحانی


مقایسه اثرات تضعیفی کتامین وسیپروهپتادین خوراکی برCNS گربه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1386، صفحه 159-166

دکتر ایلیاد عیسی بیگلو؛ دکتر بهلول حبیبی اصل؛ دکتر حمیدرضا اشراقی


مطالعة تشریحی ماهیچه های کلوآک شترمرغ نر(نژاد آفریقای شمالی)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، شهریور 1389، صفحه 207-214

محمدرضا افشارزاده؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر


مقایسه فراهمی زیستی سوسپانسیون کلوزانتل تولید شده در ایران با نمونه معتبر خارجی در گوسفند

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، دی 1386، صفحه 237-246

دکترلیلا محمدیار؛ دکتر حمیدرضا اشراقی؛ دکترمرتضی ثمینی؛ دکترعلیرضا مرتضوی


ردیابی پاسخ پادگنی پروتئینH ویروس طاعون گاوی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، آذر 1389، صفحه 279-284

محمود حسنی؛ رسول مدنی؛ مهدی ارجمند؛ روحانی کارگر؛ فریبا گلچین فر؛ صدیقه خامه چیان


مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، دی 1389، صفحه 337-342

مصطفی جعفرپور؛ نظرعلی کترا ابراهیمی؛ علی ناظمی؛ مهدی آسمار؛ محمد خاتم ینژاد


تشخیص مولکولی رئو ویروسهای طیور با روشهای Nested/RT-PCR در نمونه های بافتی حاصل از گله های مشکوک به بیماری در برخی استانهای کشور

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 367-374

ناصر هرزندی؛ هادی کیوانفر؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پور بخش


بررسی آلودگی معده سگ های ولگرد شهر مشهد به گونه های مختلف هلیکوباکتر

دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، شهریور 1390، صفحه 451-458

فرنوش ارفعی؛ شهرام جمشیدی؛ معصومه عظیمی؛ حسین دبیری؛ محمدرضا زالی


اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، آذر 1390، صفحه 515-520

هادی ابوالحسنی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ علیرضا احمدزاده؛ جواد حیدربیگی ممقانی


بررسی اثر سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت های گاو

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، خرداد 1391، صفحه 579-584

رحیم بهشتی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ آمنه محمدی روشنده


مطالعه اثر لیندان بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش های سوری نرمال و کلستاتیک

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385، صفحه 606-616

میرهادی خیاط نوری؛ مرتضی ثمینی؛ وهاب بابا پور


بررسی اثر ضد میکروبی درمنه دشتی(Artemisia Sieberi)تحت شرایط مختلف چرایی بر سالمونلا انتریتیدیس(Salmonella Enteritidis)

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 651-656

اشکان اطمینان اقطاعی؛ بابک خیرخواه؛ رضا باقری


اثرات افزودن گلوتامین بر روی برخی از فاکتورهای میکروسکوپیک اسپرم گاومیش بعد از یخ گشایی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1391، صفحه 727-732

رحیم بهشتی؛ مجید یوسفی اصل؛ جمشید قیاسی


مطالعه هیستوآناتومی عدسی و جسم مژگانی در چشم شتر تک کوهانه

دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، مهر 1393، صفحه 1323-1330

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛رسول شهروز .


ارزیابی اثر مولیبدات سدیم بر فیبروز کبدی در مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، بهمن 1393، صفحه 1421-1428

مهسا آل‌ابراهیم؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ داریوش مینایی‌تهرانی