بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

به دلیل مقاومت روزافزون باکتری‌های بیماریزا به آنتی‌بیوتیک‌های رایج، محققین در پی یافتن عوامل ضدمیکروبی با منشا گیاهی به عنوان داروهای جایگزین می‌باشند.آنتی‌اکسیدان‌ها از عوامل اصلی خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد می‌باشند، که از شیوع بیماریهای مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می‌کنند. پس از تهیه عصاره اتانولی برگ گیاه اکالیپتوس به روش ماسراسیون، اثر ضدمیکروبی آن به روش حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری تناسلی زنان و مواد غذایی وسالمونلا پولوروم و سالمونلا گالیناروم جدا شده از طیور تعیین شد. اثرات آنتی‌اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی عصاره اتانولی اکالیپتوس به روش 2، 2-دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) برررسی شد. کمترین تا بیشترین اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی اکالیپتوس به‌ترتیب بر روی باکتری‌های سالمونلا پولوروم، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس ارئوس و  سالمونلا گالیناروم مشاهده شد. در غلظت‌های یکسان، اثر آنتی‌اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی عصاره گیاه اکالیپتوس کمتر از آنتی‌اکسیدان سنتزی(هیدروکسی تولوئن بوتیله شده) BHT گزارش شد(05/0>p). عصاره اتانولی برگ گیاه اکالیپتوس در غلظت‌های بالا، دارای اثرات ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی می‌باشد و می‌تواند در صنعت داروسازی برای درمان دارویی و ضدعفونی‌کننده‌ها جهت کنترل بیماریهای انسانی و دامی و نیز بعنوان نگهدارنده‌های غذایی مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتریهای عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the antioxidant and antimicrobial effects of the ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh against infectious bacteria isolated from clinical and animal sources

نویسنده [English]

  • Mahdavi, S., Haj Azimian, S., Isa Zadeh, A.R., Babash pour, M., Shishehgar, R. .
چکیده [English]

Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common antibiotics and antimicrobial agents, researchers are finding antimicrobial agents with plant origin as alternative drugs. Antioxidants are the main factors in neutralizing free radicals and prevent the spread of chronic diseases and destruction of many foods. After preparing the ethanolic extract from leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh by maceration method, the antimicrobial effect of it was determined on Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolated from women’s urogenital tract infections and food stuff and Salmonella pullorum and Salmonella gallinarum isolated from birds cases by minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) methods. The antioxidant and reducing power effects of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were studied by DPPH(2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) assay. The least to most antimicrobial effects of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were seen against Salmonella pullorum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonellagallinarum, respectively. Antioxidant effect and reducing power of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were recorded less than BHT (Butylatedhydroxytoluene) in equal concentration (p<0.05). Ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensisDehnh leaves in high concentration has antimicrobial, antioxidant and reducing power, so it could be used to pharmaceutical industry for chemotherapy and disinfectants in control of human and animal diseases and as food preservatives. The aim of this investigation is study of the antioxidant and antimicrobial effects of the ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh against infectious bacteria isolated from clinical and animal sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eucalyptus camaldulensis Dehnh
  • Ethanolic Extract
  • Antimicrobial
  • antioxidant