ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات بی دردی و آرام بخشی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین می‌باشد. به همین منظور تعداد 10 راس اسب با سن بین 2 تا 8 سال و وزن بین 250 تا 350 کیلوگرم به دو گروه 5 راسی تقسیم شدند. به اسب‌های گروه تیمار، ترکیب ترامادول با دوز  1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و آسپرومازین 2% به میزان 05/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت آهسته داخل وریدی (4 میلی لیتر در دقیقه) تزریق گردید. همچنین به اسبان گروه شاهد، نرمال سالین به میزان ۱میلی‌لیتر به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل وریدی دریافت نمودند. برخی از علایم حیاتی همچون درجه حرارت، تعداد تنفس، ضربان قلب، فشار خون سیستولی و دیاستولی و حرکات دستگاه گوارش قبل از تزریق دارو و در فواصل 5 دقیقه‌ای تا 6 ساعت پس از تزریق مورد اندازه‌گیری واقع و ثبت گردید. وسعت و میزان بی حسی احتمالی از تحریک فرو بردن یک سوزن نازک در نواحی مختلف مقعد، پرینه و پهلوها و واکنش و عکس‌العمل حیوان ثبت گردید. نتایج حاصل توسط آنالیز واریانس دوطرفه  (ANOVA) و آزمون اندازه‌های تکراری (repeated measurement) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای بررسی با سطح معنی‌داری  05/0>P از تست چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. انجام این تزریق باعث ایجاد حالت آرام بخشی مناسب گردید در حالیکه فاقد اثرات بی‌دردی بود. میانگین درجه حرارت، تعداد تنفس، ضربان قلب، فشار خون سیستولی و دیاستولی و حرکات دستگاه گوارش در گروه تیمار در زمان‌های 1، 15، 30، 60 و 360 دقیقه اختلاف معنی داری را با گروه شاهد نشان نداد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تزریق توامان ترامادول با آسپرومازین به میزان‌های ذکر شده سریع‌الاثر می‌باشد و آرام‌بخشی مناسبی را در حیوان ایجاد می کند و فاقد اثرات جانبی بوده و هیچگونه خطری برای حیوان ایجاد نمی‌کند، اگرچه یک داروی مناسب کاهنده درد نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the clinical, analgesic and Sedative Effects of tramadol with acepromazine in the Horse

نویسنده [English]

  • Fadaeifar, R., Asghari, A., Ozmaie, S., Sakha, M. .
چکیده [English]

A variety of analgesic and sedative agents are available, and which one can be used in horses is a highly controversial issue. The purpose of this study was to evaluate the analgesic and sedative effects and effect on vital signs and probable side effects of administered tramadol with acepromazine in the horse. Ten healthy mix breed horses 2-10 years of age, weighing 250-350 kg were randomly divided into two groups. One group received combination of tramadol (1 mg/kg, IV) and acepromazine (0/05 mg/kg, IV). The second control group received a saline placebo (1ml/45 kg bwt, IV). Heart rate, respiratory rate rectal temperature, systolic and diastolic blood pressure and GI movement were recorded. The records were averaged for the fifteen minutes’ intervals to 6 hours after injection. Analgesia was assessed with pin prick in the tail and perineal region. Data were analyzed statistically by two way of analysis of variance (ANOVA) using repeated measurements and Duncan’s multiple range tests to determine significant differences using P<0.05. In this study tramadol with acepromazine show good sedation but have no analgesic effects. The mean of temperature degree, respiratory rate, heart rate, systolic and diastolic blood pressure and GI movement in the treatment group at the time of 0, 15, 30, 60 and 360 minute did not show significant difference with the control group. Results of this study showed that parenteral administration of tramadol with acepromazine is fast and effective sedation in animals are created and no significant changes in vital signs and does not cause any danger to the animal although it does not reduce pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tramadol
  • Acepromazine
  • Analgesia
  • Sedation
  • Horse