مطالعه تکوینی پرز شیمیایی زبان در جنین شتر یک کوهانه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

دانش ما در مورد توسعه و رشدپرزهای قارچی جنین شتر یک کوهانه بسیار اندک می­باشد. بنابراین در این مطالعه چگونگی توسعه­ی پرزهای قارچی و همچنین جوانه­های چشایی آن از منظر بافت‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت که در مجموع 25 جنین شتر از هر دو جنس بررسی شدند. جنین­ها به پنج گروه با سنین تقریبی 7-6 هفته، 11 هفته، 13-12 هفته، 16-15 هفته و 18-17 هفته تقسیم بندی شدند. جهت بررسی­های بافت‌شناسی جنین­ها، پس از ثبوت و پاساژ توسط روش رنگ­آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ­آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. شواهدی مبنی بر افزایش ضخامت اپیتلیوم به 4 تا 6 لایه در هفته 6-7 مشاهده گردید. در حدود هفته 11 الگوهای ابتدایی پرزهای قارچیو سلول‌های عضلانی پدیدار گردید. در جنین های 12-13 هفته­ای وجود لامینا پروپریا و بافت همبند به همراه عروق خونی در زیر پرزها گواهی بر تمایز بیشتر آن­ها بود. تمایز اپیتلیوم تا هفته 16-15 یعنی در زمانی که الگوهای ابتدایی جوانه­های چشایی مشاهده گردید، ادامه یافت. در جنین 17-18 هفته ای جوانه­های چشایی به خوبی توسعه یافته و سلول‌های چشایی نیز قابل تشخیص بودند. یافته­های تحقیق حاضر نشان داد که مراحل تمایز پرزهای قارچی شکل در جنین شتر یک کوهانه در یک دوره­ی 6 تا 18 هفته­ای و با ضخیم­شدگی اپیتلیوم زبان آغاز شده و در ادامه بافت همبند و عروق خونی  توسعه می­یابد و در نهایت نیز تمایز سلول‌های جوانه­های چشایی بر روی پرزهای قارچی صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developmental study of chemical papillae in camelus dromedarius fetuses in Iran

نویسنده [English]

  • Salehi, E., Pousty, I., Morovatisharifabad, M. .
.
چکیده [English]

Our knowledge about the development and growth of fungiform papillae in camelus dromedarius fetuses is insufficient. Therefore, in this study, histological development of fungiform papillae and its taste buds were studied.  In this study a total of 25fetuses of the camelus dromedarius were used.fetuses were divided into five groups with an approximate age of 7-6 weeks, 11 weeks, 12-13 weeks, 15-16 weeks, and 18-17 weeks. For histological studies, after fixation  and passage,all samples  were stained by Hematoxylin-Eosin staining method and selected sections were photographed with Light Microscope. Evidence of Thickening of the epithelium in to 4-6 layer was observed as early as 6-7 week. In fetuses of about 11week, elemental patterns of fungiform papillae and muscle cells emerged. In 12-13 week old fetuses, connective tissue and lamina propria underlying them with blood vessels was evident , which is a sign of papillary differentiation. Further differentiation of the epithelium  continued in fetuses of about 15-16 week, where early rudiments of taste buds was observed. in 17-18 week old fetuses, taste buds were developed well and taste buds cell were recognizable. Findings of this study showed that the stages of fungiform papillae differentiation in a camelusdromedarius fetus were started in a 6 to 18 weeks during prenatal period which begins with increasing thickening of the epithelium of the tongue and then the connective tissue and blood vessels developed. Finally, the differentiation of the taste buds cells on fungiform papillae was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungiform papillae
  • taste bud
  • one humped camel
  • embryo
  • histology