تعیین مکان بیان کننده گیرنده HCA2 در لوله گوارش موش صحرایی با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گیرنده هیدروکسی کربوکسیلیک اسید2 ( HCA2 ) هدف داروی نیاسین است. در این مطالعه الگوی بیان این گیرنده ها در سلول های بخش های مختلف لوله گوارش (از دهان تا مری) موش صحرایی با روش ایمونوهیستوشیمی توصیف شده است. 6 موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار تحت بیهوشی آسان کشی شدند. مقاطع بارافینی عرضی 5 میکرونی از مری، معده، دئودنوم، ژژونوم، ایلئوم، سکوم، کولون ها و رکتوم تهیه شد. آنتی بادی اولیه  جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستو شیمی، آنتی بادی چند دودمانی خرگوشی ضد HCA2 موش صحرایی (غلظت 1:300 و انکوباسیون به مدت یک شب در 4 درجه سانتی گراد) بود. آنتی بادی ثانویه با HRP کونژوگه شده بود. واکنش ایمنی ضعیف در سلول های ابی تلیال مری و معده غیر غده ای، واکنش ایمنی قوی مربوط به گیرنده های HCA2 در سلول های ابی تلیال دئودنوم، ژژونوم، ایلئوم و لایه عضلانی ژژونوم دیده شد. بعلاوه واکنش بذیری در کولون اندک بوده و در رکتوم هیچگونه واکنش بذیری دیده نشد. در قاعده سکوم رنگ پذیری سلول های پوششی شدید بود. در کل، بروتئین گیرنده های HCA2 به فراوانی در ابی تلیوم روده باریک  و قاعده سکوم موش صحرایی حضور دارد، این امر موش صحرایی را به یک حیوان آزمایشگاهی مناسب جهت مطالعه بر روی این گیرنده ها در دستگاه گوارش تبدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunohistochemical localization of HCA2 receptors in different parts of rat gut

نویسنده [English]

  • , Shabani P .
چکیده [English]

The hydroxy-carboxylic acid receptor 2 (HCA2 receptor) is the target of niacin. In the present study we describe the expression pattern of these receptors in cells of different parts of alimentary canal (from esophagus to rectum) of rats by immunohistochemical method. Six adult male Wistar rats were euthanized under deep anesthesia. Five μm-paraffin transverse sections were made from esophagus, stomach duodenum, jejunum, ileum, cecum, colons and rectum. The primary antibody for immunohistochemical staining was rabbit polyclonal GPR109A antibody (1:300, incubation for one night at 4°C) which reacts with rat HCA2 receptor. Secondary antibody was HRP-conjugated. We observed weak immunoreactivity in epithelial cells of esophagus and non-glandular stomach, strong immunoreactivity of HCA2 receptors in epithelial cells of duodenum, jejunum, ileum and jejunal muscular layer. Moreover, colon showed weak and rectum showed no immunoreactivity. Immunoreactivity was strong in base of caecum. In conclusion, HCA2 receptor proteins are abundantly present in intestinal epithelium and base of caecum of rats which make them a proper laboratory animal for future studies on these receptors in gastrointestinal tract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gut
  • Rat
  • HCA2 receptor
  • Immunohistochemistry