ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی نانو اوژنول در مدل حیوانی بیماری آرتریت روماتوئید

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مجتمع تحقیقاتی و تولیدی، گروه کنترل کیفیت، انستیتو پاستور ایران، البرز- ایران.

چکیده

  با توجه به افزایش آرتریت روماتوئید (RA) در کشورهای صنعتی، مطالعه مدل‌ حیوانی حاضر در نوزاد رت به منظور مقایسه اثر اوژنول و نانو اوژنول بر بیان مولکولی و شرایط هیستوپاتولوژیک انجام شد. رت های نوزاد به طور تصادفی به چهار گروه (10 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. در گروه شم (G1) روزانه 100 میکرولیتر نرمال سالین  استفاده شد. در گروه  مدل(G2) ، CFA و کلاژن گاوی نوعII   (CII) دریافت کردند. رت های گروه III  (G3) اوژنول و نانوذرات کیتوزان و گروه IV  (G4) اوژنول (100 میکرولیتر در روز) دریافت کردند. پس از درمان، رت ها قربانی شدند و ماتریکس متالوپروتئاز-9 (MMP-9) ، فاکتور نکروز تومور- α  (TNF-α)، اینترلوکین-10 (IL-10)، قطر و اندازه پنجه پا، و فاکتور روماتوئید (RF) ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژی غضروف نیز مورد بررسی قرار گرفت. رت های مبتلا به آرتریت، هیپرپلازی شدید مفصل، سفتی، افزایش حجم پنجه و علائم بالینی را نشان دادند. کاهش قابل توجهی در بیان پروتئین TNF-α، RF و MMP-9 در G3 و G4 مشاهده شده است. با این حال، سطح بیان ژن IL-10 در G2 افزایش یافت. در G3، بهبود قابل توجهی در علائم آرتریت، نشانگرهای بیوشیمیایی و ناهنجاری های بافتی مفصل در مقایسه با G4 وجود داشت. اوژنول و نانو اوژنول علائم التهابی و تخریب غضروف ناشی از آرتریت روماتوئید را کاهش و بهبود بخشیدند که نشان می‌دهد اوژنول می‌تواند به عنوان یک ماده گیاهی موثر برای درمان سنتی روماتیسم مفصلی استفاده شده و  پتانسیل درمانی برای بیماری های خود ایمنی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the antioxidant activity of Nano-Eugenol arthritis rheumatoid in the animal model

نویسندگان [English]

  • N. Jabbari, 1
  • Z. Eftekhari, 2
  • N. Hayati Roodbarii 1
  • K. Parivar 1
1 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Research & Production Complex, Quality Control Department, Pasteur Institute of Iran, Alborz- Iran
چکیده [English]

Due to the enhancement of Rheumatoid Arthritis (RA) in industrial countries, the present animal modeling study in Rat was carried out to compare the effect of Eugenol and Nano-Eugenol on molecular expression and histopathological conditions. The neonatal Wistar rats were randomly divided into four groups (n =10 per group). Normal Saline, 100 microliters per day, was used in the sham group (G1). Animals in model groups as G2 received CFA and Bovine collagen type II (CII). Rats of group III (G3) received Eugenol and Chitosan Nanoparticle, and group IV (G4) received Eugenol (100 microliters per day). After treatment, the rats were sacrificed, and Matrix Metalloprotease-9 (MMP-9), Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), Interleukin-10 (IL-10), paw score, and Rheumatoid Factor (RF) were assessed supported by a cartilage histopathology analysis. Arthritic rats showed severe joint hyperplasia, stiffness, increased paw volume, and clinical symptoms. A substantial decrease in the rate of TNF-α, RF, and MMP-9 protein has been detected in G3 and G4. However, the level of the IL-10 gene expression increased in the G2. In G3, there was a substantial improvement in arthritis symptoms, biochemical markers, and joint histological abnormalities as compared to G4. In rats, Eugenol and Nano-Eugenol reduced and improved the inflammatory symptoms and cartilage destruction caused by rheumatoid arthritis, indicating that Eugenol can be used as an effective herbal substance to remedy the traditional treatment of rheumatoid arthritis. These results suggest that Eugenol may have therapeutic potential for autoimmune diseases