بررسی فراوانی درماتیت آلرژیک (IBH) در اسب‌های تعدادی از باشگاه‌های سوارکاری تهران

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دامپزشک، متخصص بالینی بهداشت و بیماریهای اسب، تهران، ایران

چکیده

حساسیت به نیش حشرات (IBH) یک درماتیت مزمن، راجعه و فصلی در اثر گزش پشه­های کولیکوئیدس است که در سرتاسر جهان به عنوان شایع‌ترین اختلال آلرژیک پوستی در اسب‌ها مطرح می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع IBH در تعدادی از باشگاه‌های سوارکاری استان تهران اجرا شد. در این مطالعه 900 راس اسب در محدوده سنی 20-2 سال در طی یک دوره یک‌ساله مورد معاینه قرار گرفتند. یافته ها عبارت بودند از اینکه در 364 راس از 900 راس (41%) تحت مطالعه نشانه‌های IBH مشاهده گردید. عمده جراحات شامل ضایعات پاپولار و ریزش پوشش خارجی بود. جراحات عمدتاٌ در قسمت‌های گردن، تنه و اندام‌های حرکتی تظاهر نمود. تشخیص سریع و درمان این واکنش‌های آلرژیک مهم است تا کیفیت زندگی دام‌های درگیر بهبود یابد و خطر ابتلا به واکنش‌های احتمالی آینده را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of allergic dermatitis (IBH) in the horses in Tehran’s riding clubs

نویسندگان [English]

 • S. Ozmaie, 1
 • E. Torki, 2
1 Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Veterinarian, Equine Practitioner, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Insect bite hypersensitivity (IBH) is a chronic, recurrent, seasonal dermatitis of the horse caused by bites of insects of the genus Culicoides. Worldwide, it is the most common allergic skin disease in horses. The purpose of this study was to determine the prevalence of IBH in the suburbian riding clubs of Tehran. 900 horses, aged between 2 to 20 years, (male or female) during a 1-year period were used in this study. The most common symptoms were papular dermatits and alopecia. IBH symptoms were mainly located at the neck, ventral trunk and the legs. Accurate diagnosis and treatment of the allergic reactions is important to improve the quality-of-life of such individuals and reduce the risk for future sting reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dermatitis
 • Allergy
 • Horse
 1. Eriksson S, Grandinson K, Fikse W, Lindberg L, Mikko S, Broström H, et al. Genetic analysis of insect bite hypersensitivity (summer eczema) in Icelandic horses. Animal. 2008;2(3):360-5.
 2. Schurink A, Ducro B, Heuven H, Van Arendonk J. Genetic parameters of insect bite hypersensitivity in Dutch Friesian broodmares. Journal of animal science. 2011;89(5):1286-93.
 3. Fadok VA. Parasitic skin diseases of large animals. The Veterinary Clinics of North America Large Animal Practice. 1984;6(1):3-26.
 4. Halldórdsóttir S, Larsen H. An epidemiological study of summer eczema in Icelandic horses in Norway. Equine veterinary journal. 1991;23(4):296-9.
 5. Peeters L, Janssens S, Coussé A, Buys N. Insect bite hypersensitivity in Belgian warmblood horses: Prevalence and risk factors. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 2014;83(5):240-9.
 6. Anderson GS, Belton P, Kleider N. The hypersensitivity of horses to Culicoides bites in British Columbia. The Canadian Veterinary Journal. 1988;29(9):718.
 7. Torsteinsdottir S, Scheidegger S, Baselgia S, Jonsdottir S, Svansson V, Björnsdottir S, et al. A prospective study on insect bite hypersensitivity in horses exported from Iceland into Switzerland. Acta veterinaria Scandinavica. 2018;60(1):1-10.
 1. Broström H, Larsson Å, Troedsson M. Allergic dermatitis (sweet itch) of Icelandic horses in Sweden: an epidemiological study. Equine Veterinary Journal. 1987;19(3):229-36.
 2. van den Boom R, Ducro B. Identification of factors associated with the development of insect bite hypersensitivity in horses in the Netherlands. Tijdschrift voor diergeneeskunde. 2008;133(13):554-9.
 3. Hamza E, Mirkovitch J, Steinbach F, Marti E. Regulatory T cells in early life: comparative study of CD4+ CD25high T cells from foals and adult horses. PloS one. 2015;10(3):e0120661.
 4. Lange S. Untersuchung zur Vererbung des Sommerekzems beim Islandpferd: Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss., 2004; 2004.
 5. Björnsdóttir S, Sigvaldadóttir J, Broström H, Langvad B, Sigurðsson Á. Summer eczema in exported Icelandichorses: influence of environmental and genetic factors. Acta Veterinaria Scandinavica. 2006;48(1):1-4.

13.       Townley P, Baker K, Quinn P. Preferential landing and engorging sites of Culicoides species landing on a horse in Ireland. Equine Veterinary Journal. 1984;16(2):117-20.