جداسازی و تعیین برخی خصوصیات ایزو فرم غالب مولکول GP96 از رده سلولی فیبرو سارکومای موش (WEHI-164)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

GP96 جزئی از پروتئین‌های شوک حرارتی است که نقش فراوانی در ایمنی سلولی علیه تومور دارد. آن در رده توموری، نشانه تسلط بیشتر ایمنی بدن به آن تومور است.جهت خالص سازی ایزوفرم غالب مولکول GP96  از رده  توموری  فیبروسارکومای موش، سلول‌های حاصل از کشت رده سلولی WEHI-164  لیز شده و مایع رویی حاصل از عصاره سلولی با سولفات آمونیوم رسوب داده شد. سپس با استفاده از کروماتوگرافی میل جذبی و کروماتوگرافی تعویض یون عمل خالص سازی انجام شد. وزن مولکولی پروتئین هدف با الکتروفورز (SDS-PAGE)  و ماهیت آن با روش وسترن بلات بررسی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مولکول تخلیص شده دارای وزن مولکولی معادل 68-66 کیلو دالتون می‌باشد که دال بر حضور یکی دیگر از ایزوفرم‌های مختلف این پروتئین است  که ماهیت آن با  وسترن بلات تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purification and Determination of some Characters of Dominant Isoform of GP96 Molecules from Mice Fibrosarcoma Cell Line (WEHI164)

نویسندگان [English]

  • A Tabar Molla Hassan
  • Z Hassan
  • A Mostafaie
  • S Hesaraki
  • A Taravati
چکیده [English]

GP96 protein is a heat shock protein (HSP) with an important role in cellular immunity. Tumor
derived gp96 has entered clinical trials for cancer immunotherapy. For purification of dominant
isoform of gp96 molecules from mice fibrosarcoma cell line, Cultured WEHI164 cell line were
lysed and supernatants of cell extract were precipitated by Amoniume sulfate , In the next stage,
purification was done through affinity and ione exchange chromatography. Molecular Weight of
purified protein was estimated by SDS-PAGE and its nature was confirmed by western blot. The
result of this study shows that, purified molecule has molecular weight between 66-68 kd which
indicates another different isoform of this molecule; a result confirmed by western blot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affinity chromatography
  • ion exchange
  • purification