بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد سرطان سلول های سنگفرشی واژن گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یک گاو ماده 6 ساله نژاد هولشتاین به وزن 457 کیلوگرم به دلیل وجود یکزائده خونریزی دهنده و زخمی 8*5*7/5 سانتی متری در ناحیه واژن ارجاع گردید. زائده مورد نظر با عمل جراحی برداشته و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال
شد. گزارش هیستوپاتولوژیک نمونه دال بر کارسینومای سلول خاردار بود. جزایر سلول های خاردار بصورت دوار و اغلب بدون ماده شاخی (Squamous eddies) در عمق بافت همبندی نفوذ کرده بودند.در بررسی ایمنوهیستوشیمی مثبت بودن مارکرهای AE1/AE3وCK5/6 دال بر خاستگاه کراتینوسایتی تومور بود. ولی مثبت شدن Ck8 و PCNA (به میزان 50 درصد)به درجه بالای بدخیمی استناد می کرد. بنابراین تومور باتفکیک و تمایز اندک مهاجم تشخیص داده شد.این نشان
می دهدکه استفاده ازمارکرهای ایمنوهیستوشیمی تا چه اندازه در بیان پیش آگهی
و نوع برخورد درمانی با آن تاثیر گذاراست   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis and Scoring of a vaginal SCC by immunohistochemistry in a cow

چکیده [English]

An eight-year-old, female holstein cow, weighting 457 kg was presented with a 7.5×5×8 cm
plaque on the surface of the vagina. The mass was removed surgically and Squamous Cell
Carcinoma (SCC). Immunohistochemically, positivity for AE1/AE3, CK5/6, CK8 and PCNA
revealed that this tumor was originated from keratinocytes and high grade. Therefore
Immunohistochemistry can help the clinicians in Prognosis and Treatment of referred Cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SCC
  • Vagina
  • Cow
  • Immunohistochemistry