گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آلودگی بابزیا بایژمینا و تیلریا آنولاتا بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
ایران شایع می باشد. آلودگی توام گاوها به تیلریا آنولاتا و آناپلاسما مارژیناله ا ز
کرمان گزارش شده اما گزارشی از آلودگی همزمان گاو به تیلریا آنولاتا و بابزیا
بایژمینا منتشر نشده است. گزارش حاضر بر آلودگی یک رأس گاو از نژاد
هولشتاین، در یکی ازگاوداریهای بومی شهرستان تبریز، به انگل های خونی از
جنس تیلریا و بابزیا دلالت دارد. علائم بالینی شامل تورم غدد لنفاوی سطحی،
41 درجه سانتی گراد)، بی اشتهایی، افزایش ناحیه شنیده شدن صدای - تب ( 40
قلب، تاکیکاردی، کم خونی شدید، هموگلوبینوری و لاغری بود. گسترش های
خونی متعدد از ورید گوش حیوان مبتلا تهیه و با گیمسا رنگ آمیزی گردید. پس
از بررسی و ثبت خصوصیات مورفولوژیک انگل در زیر میکروسکوپ نوری و
مقایسه آن با لامهای آرشیو شده در بخش انگل شناسی و نتایج حاصل از روش PCR آلودگی توأم به تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Mixed Infection in Holstein cattle with Theileria annulata and Babesia bigemina in one of the Tabriz Traditional dairies

چکیده [English]

Babesia bigemina and Theileria Anulata infection is common in tropical and sub tropical areas
of Iran. Simultaneous infection with Theileria annulata and Anaplasma marginale in cattle has
been reported from Kerman, but there is not any published report on Simultaneous infection of
cattle with Theileria annulata and Babsia bigemina in Iran. The present report implies a case of
concurrent infection of cattle with Theileria annulata and Babesia bigemina in one of the
traditional dairies of Tabriz. Clinical signs include swelling of the superficial lymph nodes,
fever (40-41°C), anorexia, and increased hearing area of the heart sound, tachycardia, severe
anemia, Haemoglobinuria, and Cachexia. Blood smears prepared from the ear vein and stained
with Geimsa stain and observation of the morphologic characteristics by light microscope and
results of PCR method, showed simultaneous infection with Theileria annulata and Babsia
begemina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria Annulata
  • Babesia begemina
  • Mixed Infection
  • Cattle
  • Tabriz