ارزیابی سطح آلودگی به جیوه در کپسول های روغن ماهی امگا- 3 استحصالی از ماهی های راسته کوسه و تن عرضه شده در شهر تهران به روش ولتامتری چرخه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

روغن ماهی سرشار از اسیدهای چرب مفید است. امروزه استفاده از روغن ماهی
امگا- 3 به دلیل اثرات مفید آن بر سلامت انسان مصرف بیشتری پیدا کرده است.
امروزه به دلیل فعالیت های صنعتی، انتشار جیوه و ترکیبات آن به محیط زیاد
شده و به دلیل خطر برای سلامت انسان نگرانی هایی در مورد بروز آلودگی
جیوه در روغن ماهی وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی سطح آلودگی
کپسول های روغن ماهی امگا- 3 به جیوه در سطح عرضه در شهر تهران به روش
ولتامتری چرخه ای است. بدین منظور 14 نمونه تجاری روغن ماهی از سطح
شهر تهران جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. در این تحقیق از روش آماده
سازی هضم میکروویو و آنالیز ولتامتری چرخه ای برای تعیین مقدار جیوه استفاده
گردید. فرآیند هضم در فشار ثابت 50 بار و شیب دمایی 145 تا 200 درجه
سانتی گراد طی چهار مرحله انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که غلظت جیوه در 14 نمونه روغن ماهی مورد بررسی در دامنه 11/03 تا 107/11 نانوگرم بر میلی لیتر بوده است( Pاز راسته کوسه ماهی و ماهی تن که مستعد تجمع جیوه هستند می تواند سلامت
مصرف کننده را دچار مخاطره جدی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of Omega-3 fish oil pollution with mercury derived from shark and tuna fish in post-market surveillance in Tehran by cyclic voltammetry

چکیده [English]

Fish oil is one of the best sources of fatty acids dietary supply. Recently, use of fish oil is
enhanced based on its useful effects on human health. Unfortunately, due to industrial pollution,
many fish and fish oils have high levels of mercury. Mercury is one of the most poisonous
microelement for the ecosystem. mercury is toxic and can damage the brain and the nervous
system. The main object of this research was the assessment of Omega-3 fish oil pollution with
mercury derived from shark and tuna fish in post-market surveillance in Tehran by cyclic
voltammetry. For this pupose fourteen fish oil brands was collected from market retail and
transferred to the laboratory. In this research, closed vessel microwave extraction and cyclic
voltammetric method was employed. The digestion process was perfomed via four steps in a
constant 50 bar pressure and a gradiant temperature from 145 to 200 ˚C. The mercury content of
fish oils was in the range of 11.03–107.11 ng/ml. Validation of parameters reveal that the
precision of developed method was 2.3 percent in mean standard deviation. In conclusion, fish
such as swordfish and shark and tuna fish are also a source of exposure to the heavy metal
toxin, mercury. So the potential toxicity of omega 3 fish oil capsules with mercury must be
considered and it is necessary to measure the mercury content of these capsules with a simple,
precise, accurate and economic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Oil
  • Omega-3
  • Mercury
  • Microwave Digestion
  • Stripping Cyclic Voltammetry