مطالعه تغییرات مورفولوژیک غده فوق کلیه جنین بز در کشتارگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی تغییرات هیستولوژیکی و پیشرونده غده فوق کلیه در جنین بز و همچنین نبود اطلاعات جامع در این خصوص ،این مطالعه صورت گرفت. در این بررسی که بر روی 50 نمونه جنین بز در رده های سنی سنین مختلف انجام شد، مشخص گردید که تغییرات دژنراتیو کورتکس داخلی از حدود 5/2 ماهگی آغاز می شود منجر به سیر قهقرایی رشد غده فوق کلیه جنینی می گردد، به طوری که در حوالی 5/3 ماهگی میزان افزایش وزن غده کاهش می  یابد. لازم به ذکر است که تغییرات دژنراتیو از این نوع در کورتکس خارجی مشخص نگردید. همچنین معلوم شد که نوزایش کورتکس داخلی فوق کلیه جنین بزها در حوالی 4 ماهگی اغاز می گردد که با یک افزایش وزن بیشتری در غده فوق کلیه همراه است. این نوسازی با تشکیل یک ناحیه جدید داخلی که ظاهرا از سلول های لایه خارجی کورتکس ( ناحیه گلومرولر) مشتق شده اند ، تکمیل می گردد . در جنین این دامها ، در حوالی 55 روزگی سلولهای فئوکروموبلاست در حال مهاجرت به داخل ومرکز غده هستند و در سنین حوالی 100 روزگی ، سلولهای تشکیل دهنده مدولا به طور کامل توسط کورتکس احاطه می شوند و تقریبا در 130 روزگی بسیاری از سلولهای نزدیک کورتکس حاوی گرانولهای اپی نفرین هستند. در اواسط دوره آبستنی کورتکس و مدولا هر دو رشد سریعتری را نشان می دهند. نتایج این بررسی نشان می دهد که غده فوق کلیه جنین بز همانند گوسفند و گاو قبل از تولد کامل می باشد و تغییرات برجسته و قابل ملاحظه ای در کورتکس و مدولای این حیوانات بعد از تولد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها